plen
Dzisiaj 26 maja 2022
15oC
Z prac samorządu

XLV sesja Rady Miasta

poniedziałek, 2022-01-17
rada miasta

 

Przewodniczący Rady Miasta Rejowiec Fabryczny informuje mieszkańców, iż w dniu 21 stycznia 2022 r. o godzinie 1530 odbędzie się XLV sesja Rady Miasta, w Miejskim Ośrodku Kultury „Dworek”
w Rejowcu Fabrycznym, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących przewodniczącym zarządów osiedli Miasta Rejowiec Fabryczny.
3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Rady Miasta Rejowiec Fabryczny.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Rejowiec Fabryczny na 2022 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rozwoju, Infrastruktury i Ochrony Środowiska Rady Miasta Rejowiec Fabryczny na 2022 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Rejowiec Fabryczny na 2022 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Rady Miasta Rejowiec Fabryczny na 2022 rok.
8. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady Miasta

/-/ Robert SzwedW związku z epidemią wirusa SARS-Cov-2 obrady XLV sesji Rady Miasta będą dostępne dla mieszkańców wyłącznie on-line na stronie: www.rejowiec.pl