plen
Dzisiaj 27 stycznia 2023
-1oC
Komunikaty i ogłoszenia

Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Rejowiec Fabryczny dotycząca udziału mieszkańców w debacie nad Raportem o stanie miasta Rejowiec Fabryczny za 2019 rok

poniedziałek, 2020-08-03

Informuję, że zgodnie z art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Burmistrz Miasta Rejowiec Fabryczny przedstawił Raport o stanie miasta Rejowiec Fabryczny za 2019 rok.
Na sesji Rady Miasta Rejowiec Fabryczny w dniu 27 sierpnia 2020 r. (czwartek) odbędzie się debata nad Raportem o stanie miasta Rejowiec Fabryczny za 2019 rok. Obrady odbywać się będą w Miejskim Ośrodku Kultury „Dworek” w Rejowcu Fabrycznym, od godz. 10.00.

 

Nad przedstawionym Raportem przeprowadzona zostanie debata, w której, oprócz radnych, będzie mogło wziąć udział maksymalnie 15 mieszkańców Rejowca Fabrycznego. Ze względu na stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz mając na uwadze obowiązujące ograniczenia zgromadzeń i skupisk ludzkich w pomieszczeniach zamkniętych, występujący w debacie mieszkańcy, będą wchodzić na salę obrad pojedynczo. Sesja Rady Miasta Rejowiec Fabryczny będzie miała charakter zamknięty. Obrady sesji Rady Miasta będą transmitowane on-line.
Mieszkaniec, który chce zabrać głos w debacie nad Raportem o stanie miasta, musi złożyć do Przewodniczącego Rady Miasta Rejowiec Fabryczny, Biuro Rady Miasta - pokój nr 14 (w godzinach pracy Biura, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30), najpóźniej w dniu poprzedzającym sesję tj. do 26 sierpnia 2020 r. do godz. 15.30 pisemne zgłoszenie zawierające co najmniej: imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz podpis, poparte podpisami co najmniej 20 osób udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie.
Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Miasta zgłoszenia. Przykładowy wzór zgłoszenia do udziału w debacie jest dostępny w Urzędzie Miasta Rejowiec Fabryczny – Biuro Rady Miasta, pokój nr 14, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30 oraz został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Robert Szwed
Rejowiec Fabryczny, 03 sierpnia 2020 r.

Proponowany wzór zgłoszenia do debaty nad raportem o stanie miasta.