plen
Dzisiaj 26 czerwca 2022
18oC
Komunikaty i ogłoszenia

Zmiana klas i użytków po modernizacji

środa, 2022-02-16
 

Zakończyła się modernizacja ewidencji gruntów i budynków prowadzona na zlecenie Starostwa Powiatowego w Chełmie.

W wyniku modernizacji w ewidencji pojawiło się wiele zmian klasyfikacji gruntów położonych na terenie Rejowca Fabrycznego. Co się z tym wiąże? Przede wszystkim wzrost kwot podatków lokalnych, których wymiar jest ustalany na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i  kartograficzne, dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków stanowią podstawę wymiaru podatków i świadczeń.

Niektórym działkom ujawniono m.in. zmianę sposobu użytkowania gruntu z R (grunt rolny) na B (tereny mieszkaniowe). To oznacza, że działki opodatkowane dotychczas podatkiem rolnym zostaną opodatkowane podatkiem od nieruchomości, znacząco wyższym.

 

Właściciele nieruchomości mogą zgłaszać zarzuty dotyczące danych ewidencyjnych w terminie podanym w informacji do Starostwa Powiatowego w Chełmie.

 

 

akt

 

WERSJA PDF