plen
Dzisiaj 03 grudnia 2022
-0oC
Komunikaty i ogłoszenia

Zaproszenie na spotkania konsultacyjne dotyczące opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 - 2027

piątek, 2022-07-15
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 przygotowuje się do rozpoczęcia prac nad nową Lokalną Strategią Rozwoju (LSR) na lata 2023 – 2027. Dokument będzie wytyczał kierunki działań naszej organizacji oraz możliwości wsparcia lokalnych inicjatyw, przedsiębiorców, stowarzyszeń, kół gospodyń wiejskich, jednostek sektora publicznego oraz mieszkańców z terenu gmin, które należą do Stowarzyszenia tj. gminy Chełm, Sawin, Siedliszcze, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny oraz miasta Rejowiec Fabryczny.
Serdecznie zapraszamy do włączenia się w proces budowy i opracowywania założeń LSR. W każdej gminie członkowskiej zaplanowaliśmy spotkania konsultacyjne, na które zapraszamy przedstawicieli samorządu, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i mieszkańców. Razem zadecydujmy o przyszłości Lokalnej Grupy Działania PROMENADA S 12 oraz o sposobie wykorzystania dostępnych dla naszego regionu środków finansowych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

Z mieszkańcami miasta Rejowiec Fabryczny spotkamy się 21 lipca (czwartek) o godzinie 10.00 w Centrum Aktywności Społeczno-Gospodarczej „Stara Kotłownia”.  Spotkanie nie będzie trwało dłużej niż 2 godziny. W podziękowaniu za poświęcony czas przygotowaliśmy drobne upominki dla uczestników.  Z  uwagi na kwestie organizacyjne zachęcamy do telefonicznego potwierdzenia udziału w spotkaniu (82 566 34 74).

Spotkanie Konsultacyjne Rejowiec Fjpg