plen
Dzisiaj 01 kwietnia 2023
6oC
Komunikaty i ogłoszenia

Miejski Plan Rewitalizacji - ankieta

poniedziałek, 2023-01-09

Drodzy Mieszkańcy,

Miasto Rejowiec Fabryczny prowadzi obecnie proces rewitalizacji.

W ramach tych działań zostanie wyznaczony w przestrzeni miasta obszar rewitalizacji, gdzie skoncentrowane zostaną działania sprzyjające podnoszeniu jakości życia mieszkańców oraz opracowywany zostanie Gminny Program Rewitalizacji, w którym określone zostaną konkretne działania rewitalizacyjne jakie będą w tym obszarze podejmowane.

Rewitalizacja jest procesem obejmującym działania przestrzenne i gospodarcze, ale przede wszystkim społeczne – ma zatem służyć poprawie jakości życia mieszkańców. Może ona przyczyniać się do aktywizacji mieszkańców, uruchomiania nowych miejsc pracy, podejmowania działań mających na celu ochronę dziedzictwa kulturowego oraz realizację remontów i konserwacji miejsc/obiektów służących lokalnej społeczności.

Istotnym elementem rewitalizacji jest włączenie do działań mieszkańców i przedstawicieli lokalnych instytucji społecznych oraz gospodarczych. Dlatego też proces opracowywania wyznaczania obszaru rewitalizacji, a następnie opracowania dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Rejowiec Fabryczny, będzie miał charakter partycypacyjny, zakładający możliwość określania swoich potrzeb przez różne grupy społeczne.

W związku z powyższym w ramach prac zaplanowano m.in. realizację badań społecznych skierowanych do mieszkańców. Niniejsza ankieta stanowi pierwszy element wspólnej rozmowy
o przyszłości naszego miasta. Wyniki badań w postaci opinii mieszkańców pozwolą nam dokładniej poznać lokalne potrzeby i na ich podstawie m.in. wyznaczyć obszar rewitalizacji i opracować Gminny Program Rewitalizacji.

Gorąco zapraszam do skorzystania z możliwości przekazania swych opinii poprzez wypełnienie zamieszczonej tutaj ankiety. 

Każdy głos udzielony w tej ważnej dla Rejowca Fabrycznego debacie jest niezwykle cenny.

Czas wypełniania to około 10 – 15 minut.

Bardzo serdecznie proszę o poświęcenie tego czasu dla naszego miasta.

Link do ankiety:

http://limesurvey.cds.krakow.pl/index.php/583159?newtest=Y&lang=pl

 


Stanisław Bodys 
Burmistrz Miasta Rejowiec Fabryczny