plen
Dzisiaj 26 czerwca 2022
15oC
Z prac samorządu

XLII Sesja Rady Miasta

wtorek, 2021-11-23
rada miasta 

 

Przewodniczący Rady Miasta Rejowiec Fabryczny informuje mieszkańców miasta, iż w dniu  29 listopada 2021 r. o godzinie 1100 odbędzie się XLII sesja Rady Miasta, w Miejskim Ośrodku Kultury „Dworek” w Rejowcu Fabrycznym, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2.Przyjęcie protokołów z obrad XL i XLI sesji Rady Miasta Rejowiec Fabryczny.

3. Rozpatrzenie informacji Burmistrza Miasta Rejowiec Fabryczny z prac w okresie między sesjami.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021- 2024.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Miasta Rejowiec Fabryczny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok.

8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych, niepochodzących pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty na terenie Miasta Rejowiec Fabryczny.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalania i poboru, terminów płatności, wysokości stawek opłaty i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa.

11. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Miasta Rejowiec Fabryczny pod nazwą Warsztat Terapii Zajęciowej w Rejowcu Fabrycznym.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania Fundacji Rozwoju Rejowca Fabrycznego do prowadzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rejowcu Fabrycznym.

13. Rozpatrzenie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021.

14. Informacja Burmistrza Miasta o złożonych oświadczeniach majątkowych.

15. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o oświadczeniach majątkowych złożonych przez radnych Rady Miasta.

16. Interpelacje i zapytania.

17. Informacje i komunikaty.

18. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Robert Szwed
 

 

W związku z epidemią wirusa SARS-Cov-2 obrady XLII sesji Rady Miasta będą dostępne dla mieszkańców wyłącznie on-line na stronie: www.rejowiec.pl

Aktualności

Komunikaty i ogłoszenia

Apel przed wakacjami !!!!

czytaj więcej
24.06.2022
Aktualności

Turniej w Boccię na stadionie miej...

czytaj więcej
11.06.2022
Z prac samorządu

XLVII sesja Rady Miasta

czytaj więcej
03.06.2022
Polski Ład

„Standaryzacja dróg gminnych i infrastruktury technicznej w obszarach strategicznych dla rozwoju gospodarczego miasta”.

czytaj więcej
02.06.2022
Aktualności

Cyfrowa Gmina

czytaj więcej
01.06.2022
Fundusz Drogi

Końcowy etap przebudowy Alei Targow...

czytaj więcej
31.05.2022

Poznaj Rejowiec fabryczny

Miasto Rejowiec Fabryczny - Herb

Historia miasta

Rejowiec Fabryczny jest, obok Chełma, jednym z trzech miast w powiecie Chełmskim. Prawa miejskie otrzymał w 1962 r., jednak pierwsze wzmianki dotyczące osadnictwa na tym terenie pochodzą z XIII wieku. Założyciel pobliskiego Rejowca - Mikołaj Rej, posiadał na obszarze zajmowanym dziś przez miasto dwa folwarki.

dowiedz się więcej

Zapraszamy również na następujące strony

Multimedia