plen
Dzisiaj 26 czerwca 2022
16oC
Z prac samorządu

XLV sesja Rady Miasta

poniedziałek, 2022-01-17
rada miasta

 

Przewodniczący Rady Miasta Rejowiec Fabryczny informuje mieszkańców, iż w dniu 21 stycznia 2022 r. o godzinie 1530 odbędzie się XLV sesja Rady Miasta, w Miejskim Ośrodku Kultury „Dworek”
w Rejowcu Fabrycznym, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących przewodniczącym zarządów osiedli Miasta Rejowiec Fabryczny.
3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Rady Miasta Rejowiec Fabryczny.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Rejowiec Fabryczny na 2022 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rozwoju, Infrastruktury i Ochrony Środowiska Rady Miasta Rejowiec Fabryczny na 2022 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Rejowiec Fabryczny na 2022 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Rady Miasta Rejowiec Fabryczny na 2022 rok.
8. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady Miasta

/-/ Robert SzwedW związku z epidemią wirusa SARS-Cov-2 obrady XLV sesji Rady Miasta będą dostępne dla mieszkańców wyłącznie on-line na stronie: www.rejowiec.pl

Aktualności

Komunikaty i ogłoszenia

Apel przed wakacjami !!!!

czytaj więcej
24.06.2022
Aktualności

Turniej w Boccię na stadionie miej...

czytaj więcej
11.06.2022
Z prac samorządu

XLVII sesja Rady Miasta

czytaj więcej
03.06.2022
Polski Ład

„Standaryzacja dróg gminnych i infrastruktury technicznej w obszarach strategicznych dla rozwoju gospodarczego miasta”.

czytaj więcej
02.06.2022
Aktualności

Cyfrowa Gmina

czytaj więcej
01.06.2022
Fundusz Drogi

Końcowy etap przebudowy Alei Targow...

czytaj więcej
31.05.2022

Poznaj Rejowiec fabryczny

Miasto Rejowiec Fabryczny - Herb

Historia miasta

Rejowiec Fabryczny jest, obok Chełma, jednym z trzech miast w powiecie Chełmskim. Prawa miejskie otrzymał w 1962 r., jednak pierwsze wzmianki dotyczące osadnictwa na tym terenie pochodzą z XIII wieku. Założyciel pobliskiego Rejowca - Mikołaj Rej, posiadał na obszarze zajmowanym dziś przez miasto dwa folwarki.

dowiedz się więcej

Zapraszamy również na następujące strony

Multimedia