plen
Dzisiaj 03 grudnia 2022
-0oC
Z prac samorządu

XLVI sesja Rady Miasta

poniedziałek, 2022-03-21
rada miasta

 

Przewodniczący Rady Miasta Rejowiec Fabryczny informuje mieszkańców, iż w dniu 28 marca 2022 r.  o godzinie 1100 odbędzie się XLVI sesja Rady Miasta, w Miejskim Ośrodku Kultury „Dworek”  w Rejowcu Fabrycznym, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2.Przyjęcie protokołów z obrad XLIV i XLV sesji Rady Miasta Rejowiec Fabryczny.

3. Rozpatrzenie informacji Burmistrza Miasta Rejowiec Fabryczny z prac w okresie między sesjami.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 – 2025.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Rejowiec Fabryczny do Stowarzyszenia pod nazwą Lubelski Okręg Przemysłu Rolno – Spożywczego.

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata
2022 – 2024.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Rejowiec Fabryczny na 2022 rok”.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad odpłatności za pobyt w Klubie „Senior+” w Rejowcu Fabrycznym.

10. Rozpatrzenie sprawozdania Burmistrza Miasta z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2021 roku.

11. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za 2021 rok.

12. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji w 2021 roku „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Rejowiec Fabryczny na lata 2014 – 2021”.

13. Rozpatrzenie sprawozdania o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2021 rok.

14. Rozpatrzenie informacji nt. funkcjonowania w mieście klubów sportowych.

15. Interpelacje i zapytania.

16. Informacje i komunikaty.

17. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miasta
 
/-/ Robert Szwed
 

 

W związku z epidemią wirusa SARS-Cov-2 obrady XLVI sesji Rady Miasta będą dostępne dla mieszkańców wyłącznie on-line na stronie: www.rejowiec.pl

Aktualności

Komunikaty i ogłoszenia

Preferencyjny zakup węgla

czytaj więcej
24.11.2022
Z prac samorządu

LIII sesja Rady Miasta Rejowiec Fab...

czytaj więcej
22.11.2022
Aktualności

Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Rejowcu Fabrycznym

czytaj więcej
17.11.2022
Z prac samorządu

LII sesja Rady Miasta

czytaj więcej
10.11.2022
Aktualności

Informacja w sprawie zakupu węgla w...

czytaj więcej
10.11.2022
Aktualności

Narodowe Święto Niepodległości...

czytaj więcej
07.11.2022

Poznaj Rejowiec fabryczny

Miasto Rejowiec Fabryczny - Herb

Historia miasta

Rejowiec Fabryczny jest, obok Chełma, jednym z trzech miast w powiecie Chełmskim. Prawa miejskie otrzymał w 1962 r., jednak pierwsze wzmianki dotyczące osadnictwa na tym terenie pochodzą z XIII wieku. Założyciel pobliskiego Rejowca - Mikołaj Rej, posiadał na obszarze zajmowanym dziś przez miasto dwa folwarki.

dowiedz się więcej

Zapraszamy również na następujące strony

Multimedia